ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАКЛА

Предмет на осигурување можат да бидат сите видови стакла, светлосни натписи и реклами, слики, натписи и украси изработени на осигурени стакла, мермерни плочи од вештачки камен на маси, пултови, регали и сл., културни, историски и надгробни споменици од камен, бетон и метали.
Покрај светлосните реклами, осигурени се и нестаклените делови и рамови што се нивен составен дел.

 albsig   sava logo    winner  
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com