Осигурителното  брокерско друштво ВИА Брокер АД располага со 4 подружници (Гостивар 2, Тетово 1, Скопје 1)

Управувањето со Друштвото се врши преку едностепен систем на управување. Со работењето управува Одбор на директори кој е составен од три члена
од кои еден извршен, еден неизвршен и еден неизвршен независен член.
Извршен директор е Идриз Нуиши кое е овластено лице за застапување и претставување на друштвото

car bw

Осигурување на моторни возила ВИА БРОКЕР Ви обезбедува по најповолни услови договори за осигурување со сите осигурителни компании на пазарот на Република Македонија.

home bw

Осигурување на имот Ви нудиме повеќе видови пакети на осигурување на целиот Ваш движен и недвижен имот. Влогот во ваков вид осигурување е незначителен во однос на штетата која може да не затекне.

travel bw

Патничко осигурување Без разлика дали патувате на одмор или деловно патувате најважно е да се чувствувате сигурно. Со полисата за патничко осигурување Вашето патување ќе биде уживање.

work bwОсигурување од незгода На работа, на училиште, при спортски активности сме изложени на ризици од незгода кои не можеме да ги предвидиме но можеме да ги ублажиме со полиса за осигурување од незгода.

 albsig   sava logo    winner  
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com