При секојдневните активности ние сме изложени на ризик од незгода која не можеме да ја предвидиме или да ја спречиме. Несреќен случај се подразбира секоја незгода од која последицата е потполн или делимичен инвалидитет или смрт. Сепак со квалитетна полиса за осигурување од незгода можеме барем да ги ублажиме последиците од незгодата.
 
Постојат неколку видови осигурување од незгода:
  • Колективно осигурување
  • Поединечно осигурување
  • Семејно осигурување
  • Колективно осигурување за ученици
  • Осигурување на спортисти од повредиОсигурување на гости во хотелски капацитети и постетители на спортски и културно-уметнички приредби

Ризици кои ги покрива овој вид осигурување се:

  • Траен инвалидитет како последица од несреќен случај
  • Смрт како последица од несреќен случај
  • Трошоци за лечењето настанато како последица од несреќен случај
  • Дневна надокнада за престој во болничка установа како последица од несреќен случај

   Нашите осигурителни брокери со своето професионално искуство ќе Ви понудат најдобра опција за Вашето полиса осигурување од незгода.

 

 albsig   sava logo    winner  
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com